Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Kontakty, informace - ceník

 

Zaměstnanci:

vedoucí bazénu:         Hana Kaštanová, tel. 739 557  878,  585 156 225 

                                 bazen@zsviteznalitovel.cz

                              

pokladní :                  Pavla Kusá, tel. 585 156 228
                                 pokladna@zsviteznalitovel.cz

cvičitelé plavání:       Mgr. Miroslava Gottfriedová  tel. 585 156 226
               
                  miroslava.gottfriedova@zsviteznalitovel.cz

                                 Mgr. Marcela Krylová

                                                                                                          

plavčík:                      Čunderlová Veronika   tel.: 585 156 227

Uklízečka:                  Hana Pechalová

 

Pokladna:                 Pavla Kusá, Hana Vályová, Alena Chaloupková

                                tel. 585 156 228

 V tuto dobu lze zakoupit v pokladně Permanentky pro dospělé, děti, aquaaerobic a nechat si vystavit potvrzení pro pojišťovnu k proplacení.

Permanentka - pro dospělé:  10 hodin, platnost 1 rok od vystavení, cena 300,- Kč

                    - pro děti      :  10 hodin, platnost 1 rok od vystavení, cena 200, - Kč

                    - kondiční pl.:  platba pololetní podle počtu hodin á 70,- Kč  

   
Ceník platný od 1.9.2019      
           
Dospělí         40,-
Děti           30,-
Permanentka dětská     200,-
Permanentka dospělí     300,-
Celý bazén - pronájem     850,-
1/2 bazénu         600,-
Cizí školy na území Litovle     700,-
Školní družina   150,-
Cvičení ve vodě       70,-
Permanentka cvičení ve vodě   700,-
Rodinná vstupenka 4 osoby     100,-
Celodenní vstupenka dospělí   80,-
Celodenní vstupenka děti     60,-
Plavecké pomůcky       5,-  
Kondiční plavání       70,-
Pokračujte na:
Zpět na školu Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy