NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Vítejte na stránkách školní družiny

Školní družina má k dispozici pět oddělení s herními kouty. Je vybavena moderním nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, příruční knihovnou. Všechna odd. jsou vybaveny TV, DVD, videem a počítačem. ŠD má k dispozici tělovýchovný areál a školní bazén, dále využíváme keramickou dílnu a cvičnou kuchyňku. Na vycházky a dopravní hřiště chodí děti do parku. Stravování je zajištěno v budově školní jídelnou. Vychovatelky sledují další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek.

ŠD je určena přednostně žákům prvního až třetího ročníku, podle místních podmínek lze stanovit, kteří žáci budou do naplnění kapacity přijímáni přednostně. Poplatek za ŠD činí 200 Kč/pololetí. Telefonní spojení: Pevná – 585 156 218, Mobil – 731 455 394

Pedagogické působení zajišťuje pět plně kvalifikovaných vychovatelek:

  • 1. odd. – Mgr. Marcela Krylová
  • 2. odd. – Ivana Chrudinová 
  • 3. odd. – Alena Píchalová Černá
  • 4. odd. - Jana Hubáčková
  • 5. odd. - Anna Nováková

Naším cílem je vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro naplňování volného času.

IMG_0705 IMG_0706
Pokračujte na:
Zpět na školu Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy