Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Ceny

Ceny od 1.3.2022

Věkové skupiny:

7-10 let                24,- Kč

11-14 let              27,- Kč

15 a více let         34,- Kč

cizí strávníci        85,- Kč

svačinky               21,- Kč

 

 

Zálohy na stravné placené účtem
Děti 7- 10 let           530,- Kč
Děti 11 -14 let         600,- Kč
Děti nad 15 let        750,- Kč

Svačinky                          470,- Kč

 

Zařazování dětí do věkových kategorií:

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku / školní rok je od září do srpna včetně prázdnin/

 

Př. pokud žák dovrší věku 11 let  31.8. je již zařazen od 1. září do kategorie 11-14 let

 

 

Pokračujte na:
Zpět na školu Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy