Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

odnášení oběda v době nemoci

10.09.2021 / 12:59

V případě onemocnění žáka je možné odebrat oběd do jídlonosiče a to pouze první den nemoci.

  • prázdné jídlonosiče podepsané a s čipem doneste prosím nejpozději do 9.00 hodin k zadnímu vchodu ŠJ

  • výdej obědů bude 10.45 -12.00 a to opět u zadního vchodu ŠJ

  • zavoňte prosím na kuchyň nebo na kancelář ŠJ, pracovnice jídelny vám otevře dveře bzučákem

  • jídlonosiče s obědy budou nachystané na vozíku za dveřmi.

  • vstup do provozu ŠJ není povolen

 

Pokračujte na:
Zpět na školu Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy