Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Způsob placení

 Placení stravného z účtu

- tato forma úhrady se provádí na základě trvalého příkazu k záloze na stravné

- strávník si u vedoucí jídelny vyžádá variabilní symbol k platbě (999900 + os. číslo strávníka)

- platba je prováděna zálohově měsíc dopředu na účet ŠJ 27-9708070267/0100

- trvalý příkaz je nutné zřídit k 20. dni předešlého měsíce

- pokud platba řádně proběhne, strávník je automaticky přihlášen na celý měsíc

- na začátku nového školního roku je nutné přihlášení stravného placeného účtem potvrdit osobně nebo telefonicky

- přeplatky stravného budou vráceny na účet strávníka na konci školního roku /červenec/ 

Výše zálohy na stravné:

děti 7-10 let         530,- Kč

děti 11-14 let       600,- Kč

děti nad 15 let     750,- Kč

svačinky              470,- Kč

 

Placení stravného v hotovosti

Placení stravného v hotovosti probíhá vždy poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující

Přesné úřední hodiny jsou vždy vyvěšeny v jídelně, v kanceláři a jsou také přístupné na internetu

Na základě platby se strávníkům navýší jejich kredit

 

Vracení peněz

Peníze za odhlášené obědy se automaticky odčítají při další platbě na příští měsíc

Při odhláškách během měsíce se peníze za odhlášené obědy nevrací

 

Pokračujte na:
Zpět na školu Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy