Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Možnost dietního stravování

30.08.2017 / 14:22

Informace pro rodiče,

Školní jídelna Litovel, Studentů 91 si Vám dovoluje nabídnout možnost dietního stravování (dieta s omezením lepku). Školní jídelna spolupracuje (dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování) při poskytování dietní stravy s registrovaným nutričním terapeutem.

Pokud má Vaše dítě tuto lékařsky potvrzenou dietu, můžete od září 2017 využít naši nabídku.

K poskytnutí dietního stravování je nutno vyplnit přihlášku k dietnímu stravování (tiskopis možno vyzvednout v kanceláři ŠJ Studentů nebo si formulář stáhnout z našich webových stránek - www.jidelnastudentu.cz) a doložit potvrzení od lékaře.

Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře odevzdáte v kanceláři školní jídelny Studentů, kde Vám budou poskytnuty bližší informace.

Výdej dietní stravy budou zajišťovat zaměstnanci ZŠ Vítězná Litovel.

Pokračujte na:
Zpět na školu Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy