NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Historie naší školy před vystavěním dnešní budovy

24.07.2021 / 13:22

 

Základní devítiletá škola v Litovli na Opletalově ulici vznikla rozdělením dvanáctileté střední školy 1. září 1964. Ředitelem školy byl jmenován Alois Kočí.

Od školního roku 1972-73 bylo vždy několik tříd umístěno mimo hlavní budovu, aby nebylo směnné vyučování.

Od školního roku 1977-78 bylo 8 tříd umístěno v upravené budově v Havlíčkově ulici, která sloužila pro 1. až 4. postupný ročník. Školní družina sídlila v Husově ulici.

Ve školním roce 1979-80 došlo k úspěšnému dovršení první části přestavby našeho školství, ZDŠ se změnila na základní školu. V 2. pololetí školního roku 1987-88 bylo zahájeno budování učebny výpočetní techniky. V říjnu 1988 byla uvedena do provozu učebna vybavená 10 osobními počítači.


I naši školu zasáhly v roce 1997 povodně. Byla zničena tělocvična, dílny, cvičná kuchyně a šatny. Na Havlíčkově ulici byly zničeny dvě učebny, šatny, kotelna, tělocvična.


 2. září 2002 byla slavnostně otevřena nová škola na Vítězné ulici. Sem se přestěhovali žáci z budov na Opletalově, Husově i Havlíčkově ulici. Nová škola má 40 učeben, 3 klubovny, 2 jídelny, 1 tělocvičnu, 19 kabinetů, školní kuchyni se zázemím, byt pro školníka a je určena až pro 720 žáků. Provoz v celé škole je bezbariérový s vybavením pro postižené žáky.

Ve školním roce 2003-04 byl dokončen bazén a zpřístupněn žákům i veřejnosti.

 

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy