NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Pěvecký sbor

sbor01

Dětský pěvecký sbor MLÁDÍ založila v roce 1959 Mgr. Božena Halvová, pod jejímž vedením fungoval celých 50 let. Ve školním roce 2009/2010 vedení sboru převzala jeho bývalá členka Iveta Navrátilová.
Repertoár sboru zahrnuje písně lidové, skladby starých mistrů, písně ze současné tvorby pro děti a v neposlední řadě i hudbu 20. století, spirituály a sborové úpravy populární hudby.
DPS Mládí každoročně připravuje dva větší koncerty – v prosinci vánoční a zpravidla koncem měsíce května koncert výroční. Kromě toho se během školního roku uskuteční řada menších vystoupení, příležitostně sbor spolupracuje se SPS Hany Kaštanové, PS Palora při GJO Litovel a se ZUŠ v Litovli.
Každý čtvrtek ve 14. hodin se naši zpěváci scházejí v červeném patře v učebně hudební výchovy. Všichni zájemci můžou kdykoliv v tuto dobu přijít a hlásit se naší sbormistryni Mgr. Ivetě Navrátilové.

  Webové stránky sboru

  Fotogalerie sboru

Historie dětského pěveckého sboru Mládí
Sbor byl založen s příchodem Boženy Halvové na tehdejší 11-letou střední školu v roce 1959. Zpočátku plnil funkci pionýrského pěveckého kroužku, později spolupracoval s Žákovským dechovým orchestrem pod vedením A. Kočího. Novou tvář úspěšnějšího DPS dosáhl až koncem 60. let. První velký úspěch znamenal koncert v Olomouci, vystoupení ve státním rozhlase Ostrava a 1. místo - absolutní vítěz v okresním kole soutěže DZUČ. To vše a ještě třídenní koncertní zájezd na Slovensko se událo v roce 1971.
Ke zvýšení úrovně výrazně přispěl významnou měrou příchod Jaroslavy Vebrové, která v letech 1967-1990 založila Přípravný sbor pro 2.-5. třídy a podílela se na vedení velkého sboru. Tehdy jsme se rozhodli pro pravidelné pořádání samostatných koncertů - vždy v měsíci květnu. Sbor se účastnil všech ročníků soutěží Písně přátelství, DZUČ, pěveckých festivalů v Olomouci, Svátků písní, Uničovských dětských sborových dnů apod. Děti čtyřikrát reprezentovaly severní Moravu v ústředních kolech. V letech 1998 – 2001 získaly zlaté pásmo na Uničovských dětských sborových dnech.
Významnou roli v letech 1979-1989 sehrálo natočení 3 filmů zásluhou Jiřího Hrozka - Leťte, holubice, Zpívám a Věčně mladé Mládí - oceněných v krajské soutěži amatérských filmů.
Rok 1989 otevřel možnost navázání mezinárodních styků formou výměnných koncertů s Velkou Británií, Německem, Franciií a Norskem. Rovněž poskytl příležitost k pořádání vánočních koncertů.
Od roku 1987 jsme se věnovali hudebně - dramatické činnosti a sehráli jsme 8 muzikálů či dětských oper. Posledními dětskými muzikály byly Popelka (2002), Mauglí (2003) a Liška Bystrouška (2007).
Za velmi významné akce považujeme uspořádání zatím 5 setkání bývalých členů sboru a to v r. 1988, 1993, 1999, 2004 a 2009. Setkáním vždy předchází 2-3 měsíční nácvik tohoto smíšeného sboru, který zpívá společně se stávajícím DPS na májovém koncertě.
Za více než 50 let uplynulé práce DPS existuje řada profesionálních a amatérských muzikantů, kteří získali lásku i hudební dovednosti právě zde. Uplatňují se jako textaři, skladatelé, dirigenti, herci, zpěváci, ale především noví, mladí sbormistři - zakladatelé nových sborů.
Ve školním roce 2008/2009 sbor oslavil 50.výročí od svého založení. V květnu 2009 jsme uspořádali koncert, na kterém se podílela tělesa: stávající DPS Mládí a smíšený sbor bývalých členů (dospěláků).
Sbor také pořádá každým rokem vánoční koncerty, příležitostně spolupracuje se SPS Hany Kaštanové, PS Palora při GJO a se ZUŠ v Litovli.
V současné době sbor vede Mgr. Iveta Navrátilová, která jej v roce 2009 převzala po Mgr. Boženě Halvové.
V posledních letech se sbor zúčastnil soutěžního festivalu Vánoční akordy v Ostravě-Zábřehu a vybojoval pěkné umístění ve stříbrném (2009) a bronzovém pásmu (2010).

Úspěchy Dětského pěveckého sboru Mládí
1970 -71 - Soutěž DZUČ v Olomouci - vyhlášení absolutního vítěze
1974-75 - Soutěž DZUČ - okresní kolo - 1. místo, Písně přátelství okresní i krajské kolo 1. místo
1976-77 - Písně přátelství - okresní kolo - 1. místo, krajské kolo 2. místo, DZUČ - okr. kolo 1. místo
1977-78 - Písně přátelství - okresní kolo 1. místo
1978-79 - Písně přátelství - okresní i krajské kolo 1. místo, ústřední kolo Kladno - Zlaté pásmo.
1979-80 - Národní soutěž v Olomouci "O zlatou palmu"- Zlaté pásmo,vznik názvu DPS Mládí
Sbor má první sborácké kroje, Písně přátelství -okresní kolo 1. místo, krajské kolo - zlaté pásmo
1980-81 - Písně přátelství - okresní i krajské kolo 1. místo, ústřední kolo - stříbrné pásmo
1981-82- okresní kolo - zlaté pásmo - bez postupu
1985-86 - okresní kolo1. místo, krajské kolo Zlaté pásmo, zvl. ocenění za dirigentský výkon, koncert v Litovli - Ptačí festival
1987-88 - Písně přátelství - okr. i krajské kolo 1. místo, Ústřední kolo Příbram - zlaté pásmo
1988-89 - 2. dětské divadlo - opera "Chyťte Matěje", festival hudební tvorby v Karviné,1. vánoční koncert 2. sborácké kroje
1991-92 - Soutěž v Uničově - 1. místo, národní soutěž v Pardubicích - zlaté pásmo
1992-93 - 1. zahraniční zájezd - Wales a přijetí sboru z Walesu v Litovli
1993-94 - Sborácký sraz, přijetí sboru z Beru - Švýcarsko, společný koncert, 2. zájezd do Francie - Dijon
1994-95 - Přijetí franc. sboru v Litovli, muzikál "Sněhurka"
1996-97 - Soutěž pro dětské sbory v Uničově - Zlaté pásmo, účast na přehlídce v Uničově, přijetí hostů z Norska
1997-98 - muzikál "My se vlka nebojíme", zájezd do Siljanu v Norsku - žák. dechový orchestr
1998-99- natočení CD a kazety v Uničově, sborácký sraz, soutěž v Uničově - zlaté pásmo
1999-00 - Koncert v Chudobíně, Uničov - zlaté pásmo, Divadlo "Ferda Mravenec"
2000-01 - 4 divad. zájezdy do okolí, 3 výměnné koncerty v Zábřehu, vánoční koncerty s vánoční hrou ( s GJO)
2001-02 - 2 vánoční koncerty ( s GJO), celost. přehlídka v Náchodě, koncert, recitál bývalých členů sboru O. Oranyho

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy