Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Pěvecký sbor

sbor01

Dětský pěvecký sbor MLÁDÍ založila v roce 1959 Mgr. Božena Halvová, pod jejímž vedením fungoval celých 50 let. Ve školním roce 2009/2010 vedení sboru převzala jeho bývalá členka Iveta Navrátilová.
Repertoár sboru zahrnuje písně lidové, skladby starých mistrů, písně ze současné tvorby pro děti a v neposlední řadě i hudbu 20. století, spirituály a sborové úpravy populární hudby.
DPS Mládí každoročně připravuje dva větší koncerty – v prosinci vánoční a zpravidla koncem měsíce května koncert výroční. Kromě toho se během školního roku uskuteční řada menších vystoupení, příležitostně sbor spolupracuje se SPS Hany Kaštanové, PS Palora při GJO Litovel a se ZUŠ v Litovli.
Každý čtvrtek ve 14. hodin se naši zpěváci scházejí v červeném patře v učebně hudební výchovy. Všichni zájemci můžou kdykoliv v tuto dobu přijít a hlásit se naší sbormistryni Mgr. Ivetě Navrátilové.

  Webové stránky sboru

  Fotogalerie sboru

Historie dětského pěveckého sboru Mládí
Sbor byl založen s příchodem Boženy Halvové na tehdejší 11-letou střední školu v roce 1959. Zpočátku plnil funkci pionýrského pěveckého kroužku, později spolupracoval s Žákovským dechovým orchestrem pod vedením A. Kočího. Novou tvář úspěšnějšího DPS dosáhl až koncem 60. let. První velký úspěch znamenal koncert v Olomouci, vystoupení ve státním rozhlase Ostrava a 1. místo - absolutní vítěz v okresním kole soutěže DZUČ. To vše a ještě třídenní koncertní zájezd na Slovensko se událo v roce 1971.
Ke zvýšení úrovně výrazně přispěl významnou měrou příchod Jaroslavy Vebrové, která v letech 1967-1990 založila Přípravný sbor pro 2.-5. třídy a podílela se na vedení velkého sboru. Tehdy jsme se rozhodli pro pravidelné pořádání samostatných koncertů - vždy v měsíci květnu. Sbor se účastnil všech ročníků soutěží Písně přátelství, DZUČ, pěveckých festivalů v Olomouci, Svátků písní, Uničovských dětských sborových dnů apod. Děti čtyřikrát reprezentovaly severní Moravu v ústředních kolech. V letech 1998 – 2001 získaly zlaté pásmo na Uničovských dětských sborových dnech.
Významnou roli v letech 1979-1989 sehrálo natočení 3 filmů zásluhou Jiřího Hrozka - Leťte, holubice, Zpívám a Věčně mladé Mládí - oceněných v krajské soutěži amatérských filmů.
Rok 1989 otevřel možnost navázání mezinárodních styků formou výměnných koncertů s Velkou Británií, Německem, Franciií a Norskem. Rovněž poskytl příležitost k pořádání vánočních koncertů.
Od roku 1987 jsme se věnovali hudebně - dramatické činnosti a sehráli jsme 8 muzikálů či dětských oper. Posledními dětskými muzikály byly Popelka (2002), Mauglí (2003) a Liška Bystrouška (2007).
Za velmi významné akce považujeme uspořádání zatím 5 setkání bývalých členů sboru a to v r. 1988, 1993, 1999, 2004 a 2009. Setkáním vždy předchází 2-3 měsíční nácvik tohoto smíšeného sboru, který zpívá společně se stávajícím DPS na májovém koncertě.
Za více než 50 let uplynulé práce DPS existuje řada profesionálních a amatérských muzikantů, kteří získali lásku i hudební dovednosti právě zde. Uplatňují se jako textaři, skladatelé, dirigenti, herci, zpěváci, ale především noví, mladí sbormistři - zakladatelé nových sborů.
Ve školním roce 2008/2009 sbor oslavil 50.výročí od svého založení. V květnu 2009 jsme uspořádali koncert, na kterém se podílela tělesa: stávající DPS Mládí a smíšený sbor bývalých členů (dospěláků).
Sbor také pořádá každým rokem vánoční koncerty, příležitostně spolupracuje se SPS Hany Kaštanové, PS Palora při GJO a se ZUŠ v Litovli.
V současné době sbor vede Mgr. Iveta Navrátilová, která jej v roce 2009 převzala po Mgr. Boženě Halvové.
V posledních letech se sbor zúčastnil soutěžního festivalu Vánoční akordy v Ostravě-Zábřehu a vybojoval pěkné umístění ve stříbrném (2009) a bronzovém pásmu (2010).

Úspěchy Dětského pěveckého sboru Mládí
1970 -71 - Soutěž DZUČ v Olomouci - vyhlášení absolutního vítěze
1974-75 - Soutěž DZUČ - okresní kolo - 1. místo, Písně přátelství okresní i krajské kolo 1. místo
1976-77 - Písně přátelství - okresní kolo - 1. místo, krajské kolo 2. místo, DZUČ - okr. kolo 1. místo
1977-78 - Písně přátelství - okresní kolo 1. místo
1978-79 - Písně přátelství - okresní i krajské kolo 1. místo, ústřední kolo Kladno - Zlaté pásmo.
1979-80 - Národní soutěž v Olomouci "O zlatou palmu"- Zlaté pásmo,vznik názvu DPS Mládí
Sbor má první sborácké kroje, Písně přátelství -okresní kolo 1. místo, krajské kolo - zlaté pásmo
1980-81 - Písně přátelství - okresní i krajské kolo 1. místo, ústřední kolo - stříbrné pásmo
1981-82- okresní kolo - zlaté pásmo - bez postupu
1985-86 - okresní kolo1. místo, krajské kolo Zlaté pásmo, zvl. ocenění za dirigentský výkon, koncert v Litovli - Ptačí festival
1987-88 - Písně přátelství - okr. i krajské kolo 1. místo, Ústřední kolo Příbram - zlaté pásmo
1988-89 - 2. dětské divadlo - opera "Chyťte Matěje", festival hudební tvorby v Karviné,1. vánoční koncert 2. sborácké kroje
1991-92 - Soutěž v Uničově - 1. místo, národní soutěž v Pardubicích - zlaté pásmo
1992-93 - 1. zahraniční zájezd - Wales a přijetí sboru z Walesu v Litovli
1993-94 - Sborácký sraz, přijetí sboru z Beru - Švýcarsko, společný koncert, 2. zájezd do Francie - Dijon
1994-95 - Přijetí franc. sboru v Litovli, muzikál "Sněhurka"
1996-97 - Soutěž pro dětské sbory v Uničově - Zlaté pásmo, účast na přehlídce v Uničově, přijetí hostů z Norska
1997-98 - muzikál "My se vlka nebojíme", zájezd do Siljanu v Norsku - žák. dechový orchestr
1998-99- natočení CD a kazety v Uničově, sborácký sraz, soutěž v Uničově - zlaté pásmo
1999-00 - Koncert v Chudobíně, Uničov - zlaté pásmo, Divadlo "Ferda Mravenec"
2000-01 - 4 divad. zájezdy do okolí, 3 výměnné koncerty v Zábřehu, vánoční koncerty s vánoční hrou ( s GJO)
2001-02 - 2 vánoční koncerty ( s GJO), celost. přehlídka v Náchodě, koncert, recitál bývalých členů sboru O. Oranyho

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy