NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

 předkládáme Vám nabídku zájmových kroužků, které naše škola nabízí Vašim dětem pro nový školní rok 2021/2022. Podle Vašeho zájmu lze nabídku školy rozšířit o další aktivity. Finanční spoluúčast rodičů pololetně činí 300,- Kč na jedno dítě a jeden kroužek , keramický kroužek 400,- Kč. (1.pololetí: 14 hodin,, 2.pololetí: 14 hodin). Děti se mohou přihlásit u vedoucích jednotlivých kroužků. Zájmové kroužky zahájí činnost od 1. října 2021.

 

Mgr. Zuzana Absolonová

ředitelka školy

 Nabídka kroužků – školní rok 2021/2022 - 1.pololetí: říjen-leden

 

 

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy