NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Šablony

Na základě žádosti naší školy o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Šablony 2017 – 2019“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006337. Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím:

 1. Vzdělávání pedagogického sboru v oblastech čtenářské, matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluze.
 2. Podpory žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
 3. Realizace čtenářského klubu.
 4. Poskytnutí personální podpory - školního psychologa.

Termín realizace projektu: 28.8.2017 - 31.8.2019

 

 

Na základě žádosti naší školy o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II. pro MŠ a ZŠ v prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Šablony II. a podpora vzdělávání na ZŠ“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014657. Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím:

 1. Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti osobnostního rozvoje a kariérového vzdělávání a ICT
 2. Podpory žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
 3. Poskytnutí personální podpory - školního psychologa.

 Termín realizace projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021

logo

 

Na základě žádosti naší školy o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony  III.  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Šablony III.“ reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021326. Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím:

 1. Podpory žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
 2. Poskytnutí personální podpory - školního psychologa.
 3. Projektový den ve výuce.
 4. Sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol.

Termín realizace projektu: 1.9.2021 - 30.6.2023

logo

 

 

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy