NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Školní psycholog

Relaxační chvilky o velké přestávce

V novém školním roce mohou žáci naší školy trávit velké přestávky v nové pracovně školní psycholožky. Žáci tu mají možnost odreagovat se při hraní krátkých her nebo si odpočinout pomocí relaxací, a tím načerpat sílu na další vyučování. Konkrétní náplň se odvíjí od věku, složení, potřeb a zájmu žáků, účast je dobrovolná. Jednotlivé třídy se pravidelně střídají podle předem daného rozvrhu.

Mgr. Helena Křížová, školní psycholožka

 

Dobrý den,

jmenuji se Helena Křížová a po kolegyni Mgr. Petře Kubíčkové jsem 16. 4. 2018 nastoupila na ZŠ Vítězná.

Cílem práce školní psycholožky je vytváření přátelské a bezpečné atmosféry ve škole, týmové spolupráce celého pedagogického sboru a vhodného prostředí pro výuku. K tomuto také patří úzká a důvěrná spolupráce školy, pedagogů, žáků a jejich rodičů (zákonných zástupců).

Žákům, jejich rodičům (zákonným zástupcům) i pedagogům poskytuji konzultace a poradenství (osobní, rodinné, školní neúspěšnosti), krizovou intervenci a možnost společného hledání nejlepšího řešení pro různé potíže a problémy.

Všem rodičům byl předložen informovaný souhlas o činnosti psychologa, jehož účelem je seznámení se s náplní práce školní psycholožky. Tento souhlas také dává dítěti možnost v případě potřeby kontaktovat školní psycholožku a umožňuje mu účastnit se tematických skupinových aktivit (zaměřených na komunikační, sociální i jiné dovednosti) vedených školní psycholožkou. Pokud dítě nemá od rodičů podepsaný informovaný souhlas, je z těchto aktivit vynecháno.

Školní psycholožka může s dětmi pracovat individuálně na základě jejich vlastní žádosti, na žádost pedagoga či rodičů (zákonných zástupců). Konzultace mohou být jednorázové nebo mohou mít charakter dlouhodobé individuální psychologické péče. K dlouhodobé individuální práci s dítětem je nezbytný písemný individuální souhlas rodičů (zákonných zástupců). 

Všechny informace a citlivá data o žácích a jejich rodinách získaná při poradenské práci a konzultacích se školní psycholožkou jsou důvěrná. S veškerými osobními údaji je nakládáno podle Nařízení EU 2016/679 (GDPR).Tedy nikdo kromě žáků a jejich rodičů (zákonných zástupců) k nim nemá přístup. Jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů.

Mgr. Helena Křížová

 

Pracovní doba

Pondělí           8:00 – 14:00

Úterý              7:30 – 14:30

Středa             8:00 – 16:45

Čtvrtek           8:00 – 14:30

Pátek               8:00 – 12:45

Pracovní doba se může dle okolností měnit.

Poradenská místnost se nachází na 1. stupni (po vstupu do školy v levé části budovy​) ve 2. patře (červeném). Najdete mne dle označených dveří (č. 3115).

E-mail: helena.krizova@zsviteznalitovel.cz

Telefon: 585 156 243

Mobil: 733 510 616

Na konzultaci se, prosím, vždy objednejte předem telefonicky, e-mailem nebo osobně, abych Vám mohla být plně k dispozici. Děkuji.

Služby školní psycholožky jsou bezplatné.

 

Jak pomáhá školní psycholožka

 

Pedagogům

 • Potřebujete poradit při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami chování (nekázeň, šikana, záškoláctví, apod.) nebo se žáky nadanými
 • Potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků ve vyučování, o přestávkách, ve školní družině nebo v rámci zájmových kroužků
 • Potřebujete pomoci při mapování a zlepšení třídního klimatu a utváření kolektivu
 • Potřebujete pomoci s realizací preventivních programů
 • Potřebujete pomoci při řešení vzniklých sociálně patologických jevů
 • Potřebujete pomoci vyřešit komunikačně náročné situace ve tříd

 

Rodičům (zákonným zástupcům)

 • Potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování
 • Potřebujete poradit nebo pomoci při řešení výchovných, vztahových nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
 • U Vašeho dítěte došlo k náhlé změně v jeho výkonnosti, chování nebo prožívání
 • Ve Vaší rodině se dějí velké změny nebo se řeší situace, které mohou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte
 • Vaše dítě má jakékoli psychické problémy

 

Žákům

 • Máš problémy s učením, s přípravou do školy nebo se svým chováním ve škole?
 • Máš problémy se spolužáky, s kamarády, se sourozenci nebo s dospělými (učiteli, rodiči)?
 • Trápí Tě něco nebo někdo a nemáš nikoho, komu by ses s Tím svěřil?
 • Potřebuješ si o něčem důležitém popovídat?
 • Bojíš se něčeho nebo někoho?
 • Jsi na někoho naštvaný?
 • Jsi kvůli něčemu nebo někomu smutný?
 • Cítíš se bezmocný nebo zoufalý?
 • Chceš něco ve svém životě změnit nebo zlepšit?
 • Hledáš někoho, kdo Ti porozumí?

Ti žáci, kteří mají svou e-mailovou schránku, mohou využít elektronickou schránku důvěry na webové adresehttps://www.schranka-duvery.cz/schranka/555a7e62. Anonymně a bezplatně se tak můžou svěřit s tím, co je trápí, na cokoliv se zeptat nebo cokoliv sdělit. Zaslané vzkazy si může přečíst pouze školní psycholožka, která na ně tak může přímo odpovědět.

  Program poradenských služeb ve škole

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy