NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

60. let DPS Mládí

21.10.2019 / 18:59

60. let DPS Mládí

                V sobotu 12. října zažilo město Litovel opravdový svátek písně. V nádherném secesním sále Záložny se konal koncert k 60. výročí založení DPS Mládí. Za jeho vznik vděčíme paní učitelce Boženě Halvové, která mu v roce 1959 jako mladičká právě začínající kantorka na tehdy jedenáctileté škole, později Základní škole Opletalově, vdechla život. Její obrovské muzikantské nadšení přivedlo pěvecké těleso sestavené z dětí základní školy k metám nejvyšším – vítězství v okresních kolech DZUČ v roce 1971, účinkování v celostátních kolech soutěže dětských pěveckých sborů, účast na pěveckých festivalech a mnoha dalších soutěžích dětských pěveckých sborů.

                Paní učitelka Boženka Halvová stála v jeho čele neuvěřitelných padesát let. Velikou oporou se v šedesátých letech paní učitelce stala nově nastoupivší kantorka a taktéž skvělá muzikantka paní Jaroslava Vebrová. Nejen, že založila přípravný sbor, ale stala se i přítelkyní a pravou rukou paní učitelky Halvové ve vedení velkého sboru.

                O tom, že se sboráci neradi se sborem loučili, svědčí jejich mnohé návraty. První společný koncert bývalých členů DPS Mládí se uskutečnil už v roce 1988. A následovaly další: V roce 1993, 1999, 2004, 2009 a poslední v roce 2014. Ten k padesátému výročí založení sboru byl posledním, který dirigovala paní učitelka Božena Halvová. Už v témže roce její dirigentskou hůlku převzala také mladičká, ale velmi nadějná paní učitelka Iveta Navrátilová, která toto pěvecké těleso spolu s přípravným sborem Benjamínek vede a řídí dodnes.

                Také pod jejím vedením už sbor zaznamenal celou řadu úspěchů – zlatá a stříbrná pásma v soutěžích dětských pěveckých sborů, nezapomenutelné vánoční a májové koncerty, vystoupení na školních akcích i akcích města Litovle. Uspořádat společný koncert DPS Benjamínek, DPS Mládí a smíšeného sboru bývalých členů se zrodil také v její hlavě.

                Sobotní večer nás přesvědčil o tom, že to byl dobrý nápad. Přestože organizace tak velkého podniku nebyla vůbec jednoduchá – sehnat všechny bývalé sboráky, kteří mají chuť do toho jít, zajistit prostory pro zkoušky, vybrat repertoár, pozvat hosty a mnoho a mnoho dalších věcí, které jsou nezbytné k tomu, aby vše proběhlo tak, jak má.

                Podařilo se a do posledního místečka zaplněný sál Záložny nejprve potleskem přivítal vzácné hosty, mezi nimi také pana starostu Viktora Kohouta a současnou paní ředitelku Zuzanu Absolonovou. Oba všechny zúčastněné pozdravili a pak už sál patřil písni. Postupně vystoupily DPS Benjamínek, DPS Mládí, smíšený sbor bývalých členů, který čítal kolem stovky zpěváků, a ke společnému zpívání se přidal i DPS Mládí a na úplný závěr i DPS Benjamínek.

                Sboráky během jejich vystoupení pozdravila také paní Zuzana Kreuzziegerová, dcera paní učitelky Halvové. S dojetím děkovala za to, že započatá práce její maminky má pokračování, že neustává. Věříme, že nás Boženka, jak jsme byli zvyklí ji oslovovat, z muzikantského nebe sleduje a že je šťastná.

Pan starosta vstoupil do programu ještě jedenkrát, a to společně se vzácným hostem z družebního města Revúce, paní Dianou Lamperovou, ředitelkou Muzea prvního slovenského gymnázia, s pozváním pro DPS Mládí a nabídkou zazpívat v historických prostorách muzea. Oba sklidili obrovský potlesk nejen sboráčků, ale i publika. Ostatně publikum bylo báječné a odměňovalo zpěváky bouřlivým potleskem po celou dobu koncertu a samozřejmě i v jeho úplném závěru, takže sborákům nezbylo nic jiného než aspoň jednu píseň přidat.

Velké díky patří všem, kdo se na pořádání koncertu podíleli také organizačně. Základní škole Vítězné a mnoha jejím zaměstnancům, především paní učitelce Ivaně Gregušové, která přípravě koncertu věnovala nejvíce času, dále Městskému klubu v Litovli, Rodičovskému spolku při ZŠ Vítězné, PM studiu, jmenovitě panu ing. Pavlu Macháčkovi a společnosti VESETA, spol. s r. o.

Největší dík však patří dvěma ženám, a to paní učitelce Božence Halvové, na jejíž počest se koncert konal, a paní učitelce Ivetě Navrátilové, která i přes mateřské povinnosti program připravila a za spolupráce dam Ireny Blektové, Hany Kaštanové a Vlasty Potužákové také nacvičila. To, co je však ze všeho nejdůležitější, je skutečnost, že se v naší škole nepřestává zpívat. Protože dokud se zpívá…..

Přejme si co nejvíce tak krásných a úžasných prožitků, jaké přinesl koncert k šedesátému výročí jeho založení. Děkujeme.

Miloslava Flášarová

 

Videoukázka:

https://youtu.be/Su56xuSiieE

 

 

IMG_1668 IMG_1672 IMG_1674 IMG_1679 IMG_1680 IMG_1682 IMG_1685 IMG_8185 IMG_8187 IMG_8208 IMG_8211 IMG_8216 IMG_8217 IMG_8232 IMG_8242 IMG_8246 IMG_8255 IMG_8259 IMG_8260 IMG_8261 IMG_8263 IMG_8266 IMG_8271-Pano IMG_8272 IMG_8284 IMG_8302-Pano IMG_8311 IMG_8312 IMG_8324 IMG_8354
Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy