NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Důležité informace k výuce žáků I. stupně od 25. 5. 2020

13.05.2020 / 13:51

 

Vážení rodiče,

v pondělí 25. května 2020 můžete poslat své děti, žáky I. stupně, do školy. Komu však stávající systém vyhovuje, může pokračovat v domácím vzdělávání i nadále. Účast dětí ve škole není povinná.

 

Nezapomeňte, pokud jste tak ještě neučinili, vyjádřit písemný souhlas s výukou třídnímu učiteli (emailem nebo zprávou ve Škole OnLine) do 18. 5. 2020. Písemné přihlášení po 18.5. již není možné.

 

První den výuky žáci přinesou potvrzení o bezinfekčnosti. Formulář naleznete zde nebo si jej můžete vyzvednout přímo ve škole u vchodu. Datum na formuláři musí souhlasit s datem prvního vstupu dítěte do školy. Pokud tento formulář o bezinfekčnosti rodič nebo žák před vstupem do školy neodevzdá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Když se situace v průběhu docházky změní, musí o tom rodiče školu bezprostředně informovat.

 

Po uzavření písemných přihlášek obdržíte podrobný rozpis:

-          rozdělení žáků do skupin

-          pověřené pedagogické pracovníky v dopoledním vzdělávání (učitel, asistent, vychovatel)

-          zahájení a ukončení výuky jednotlivých skupin

 

Školní družina

Podle předběžného zájmu bude otevřena odpolední družina (odpolední vzdělávání) jen pro žáky 1. - 3. třídy do 16:00 hod. Ranní družina není poskytována. Třídnímu učiteli písemně uveďte dobu odchodu dítěte z družiny. Je třeba také napsat, jakým způsobem si budete dítě vyzvedávat.

 

Školní jídelna

Žáci, kteří jsou přihlášeni do výuky, si mohou objednat obědy do čtvrtku 21. 5. Veškeré informace naleznete na stránkách školní jídelny.

 

Mgr. Zuzana Absolonová

ředitelka

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy