Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Nahlédněte do naší přípravné třídy

30.04.2020 / 8:15

Přípravná třída na ZŠ Vítězná

Přípravná třída je letos otevřena poprvé. Navštěvuje jí celkem 11 dětí, z toho 4 dívky a 7 chlapců. Tato třída je určena především dětem s odkladem školní docházky, ale i těm, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pro děti ve své prvotní roli žáků je přínosný už jen samotný počet dětí ve třídě,individuální přístup paní učitelky a asistentky a samozřejmě hravá a nenásilná forma výuky.  Děti po svém čtyřhodinovém dni mohou navštěvovat školní družinu a jídelnu.

Den začínáme v komunikačním kruhu na koberci nejen sdělováním zážitků, ale i rozvojem řeči s logopedickými říkankami. Děti si rozvíjejí pozornost a vnímání poslechem klasických dětských pohádek a seznamují se s ději a věcmi kolem nás. V lavicích pak věnujeme pozornost uvolňování ruky na pozdější psaní, úchop tužky a k tomu využíváme grafomotorická cvičení a pracovní listy.

Trénujeme zrakové, sluchové a prostorové vnímání. Pohybové schopnosti rozvíjíme na pravidelných procházkách, v tělocvičně a bazénu školy. Každý den dochází do třídy školní psycholožka, která s dětmi cvičí speciální neuropsychologická cvičení.  Děti se učí rozpoznat čísla od 1 – 10 a seřadit je posloupně za sebou. Třída je vybavená didaktickými pomůckami, které využíváme ve výuce, pracovními sešity pro předškoláky, stavebnicemi a dalšími hračkami rozvíjejícími rozumové schopnosti a motoriku dětí. Mezi nejoblíbenější hry patří pexeso.

Pracovní činnosti střídáme se zpěvem a výtvarným rozvojem. Do výuky začleňujeme i anglický jazyk. Nezapomínáme ani na kulturní zážitky. Navštěvujeme divadelní představení a zúčastňujeme se akcí školy, které jsou vhodné pro předškoláky. Děti se učí respektovat daná pravidla ve třídě, společenská pravidla, umět požádat o pomoc a pomáhat si.

Přestože je přípravná třída součástí základní školy, děti v nultém ročníku nejsou klasifikovány. Na školní hodnocení si však zvykají. Prožívají hodnocení motivační a hodnocení razítky. Každý týden dostávají domů „hodnotící listy“ , do kterých rodiče nahlížejí. Pololetním a závěrečným vysvědčením bude slovní hodnocení dítěte.

Smyslem přípravného ročníku je připravit děti na dobrý start v první třídě. Výhodou je i postupné a nenásilné seznamování se se školním prostředím.

Děti do třídy přichází a odchází s úsměvem a radostí a to je pro mě největší odměnou.

 

Mgr. Veronika Skácelíková

učitelka přípravné třídy

IMG_20191001_105337 IMG_20191007_104954 IMG_20191007_105202 IMG_20191021_095939 IMG_20191021_105540 IMG_20191021_105824 IMG_20191023_101954 IMG_20191023_111346 IMG_20191025_104955 IMG_20191031_100509 IMG_20191031_112351 IMG_20191112_091243 IMG_20191203_101230 IMG_20191204_085502 IMG_20191204_085829 IMG_20191211_102709 IMG_20191217_105942 IMG_20191220_091952 IMG_20191220_101801 IMG_20200124_085857 IMG_20200130_104519 IMG_20200214_105511 IMG_20200219_112216
Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy