NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

O naší přípravné třídě

17.02.2021 / 14:43

 

Přípravná třída je na naší škole otevřena již druhým rokem, je předstupněm mezi předškolním a základním vzděláváním. Využívají ji děti s odkladem školní docházky. Přípravná třída je bezplatná, hradí se pouze stravné a školní družina. Program jsme upravili takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte v následné 1. třídě. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny jsou zde řečové, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. Děti zde nejsou klasifikovány, hodnocení provádíme pouze hravou formou.

Výuka probíhá každý den v čase 8:05 – 11:40. Po skončení vyučování mají děti možnost stravování ve školní jídelně a v odpoledních hodinách navštěvují také družinu, sportovní halu či bazén.   Tuto třídu plánujeme otevřít i v příštím školním roce 2021/2022. Je zde omezená kapacita, a to pouze pro 15 dětí. Proto pokud máte předškoláčka a zvažujete odklad školní docházky, je přípravka určitě dobrou volbou.

Mgr. Veronika Skácelíková

foto přípravka

foto přípravka 2

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy