NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

21.05.2020 / 9:14

 

Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Třída

skupina

 

Pedagog

Nástup do budovy školy

Ukončení výuky

Odpolední dohled

PT

V. Skácelíková

8:00

11:35

K. Svozilová

1.A1sk

S. Geprtová

8:00

11:25

A. P. Černá

1.A2sk

P. Gazdíková

8:00

11:25

P. Gazdíková

1.B

R. Kosová

8:00

11:35

K. Bajerová

2.A

D. Spurná

8.05

11.50

M. Krylová

2.B

I. Navrátilová

8:05

12:00

M. Gottfriedová

3.A + 2.A

K. Schovajsová

8:10

12:25

H. Křížová

3.B

J. Němeček

8:10

12:15

I. Chrudinová

4.A

P. Macháčková, P. Navrátilová

8:10

12:20

-

4.B

M. Dimovová

8:15

12:45

-

4.C

Z. Vacková

8:15

12:50

-

5.A 1sk

V. Čamková

8:20

13:10

-

5.A 2sk

J. Chromcová

8:20

13:10

-

5.B

I. Zima

8:20

12:45

-

5.C

J. Vašíčková

8:15

12:10

 

 

  • K zajištění minimálního kontaktu mezi jednotlivými skupinami žáků jsme stanovili různé časy jejich příchodu i odchodu ze školy.  Ty se musí dodržet.
  • Žáci se shromažďují před školou maximálně 5 minut před zahájením výuky, dodržují bezpečnou vzdálenost 2 m od sebe a mají nasazenou roušku.
  • Žáky si před školou budou vyzvedávat pověření pedagogičtí pracovníci.
  • Vstup do školy je povolen pouze pro žáky a zaměstnance školy.
  • Žáci si s sebou přinesou přezůvky, učební pomůcky podle pondělního rozvrhu kromě potřeb do tělesné výchovy.
  • Žáci u sebe budou mít minimálně 2 roušky a sáček na odložení roušky.
  • První den výuky žáci odevzdají Čestné prohlášení (potvrzení o bezinfekčnosti). Formulář naleznete zde nebo si jej můžete vyzvednout přímo ve škole u vchodu. Datum na formuláři musí souhlasit s datem prvního vstupu dítěte do školy. Pokud tento formulář o bezinfekčnosti rodič nebo žák před vstupem do školy nepředá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
  • Žáci při odpoledním vzdělávání zůstávají ve svých třídách. Rodiče získají pro vyzvednutí dítěte telefonický kontakt na odpovědného pedagoga.
  • Žádáme rodiče, aby dodržovali uvedenou dobu odchodu svého dítěte z odpoledního vzdělávání.

Vedení školy

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy