NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Představujeme vám přípravnou třídu

13.01.2022 / 19:53

Představujeme vám přípravnou třídu

     Na ZŠ Vítězná již několikátým rokem zapisujeme malé školáčky do přípravné třídy. Jde o děti, které již dosáhly věku pro zahájení povinné školní docházky, ale s ohledem na školní nezralost byla ještě odložena. Dále ji navštěvují předškoláci, kteří do konce srpna nedosáhli věku šesti let a zůstali by další rok v MŠ. Toto období má být využito k přípravě na školní docházku. Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům.

     Do přípravné třídy přijímáme nízký počet dětí (min. 10, max. 15). Školní vzdělávací program je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným MŠMT. Tematický plán se obecně váže k ročním obdobím a dále se konkretizuje na oblasti, které jsou dětem blízké, jako např. lidské tělo, doprava, rodina, svátky a tradice, domov, sporty…. Vše je dětem předkládáno srozumitelnou a zábavnou formou v podobě různých aktivit a her.

     Děti docházejí do školy denně. Začínáme ranním zvoněním v 8:05, a to pozvolna povídáním v komunitním kruhu. Dále do vyučování zařazujeme čtení s porozuměním, práci s pracovními listy, jež posiluje grafomotorické dovednosti, rozvíjíme předmatematické představy, zrakové a sluchové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, paměť, pozornost atd. Naše třída je vybavena interaktivní tabulí, využíváme nejrůznější názorné pomůcky (mikroskop, váhy,…), vedeme děti ke kladnému vztahu k technologiím. Nedílnou součástí výuky je i tělesná výchova, plně k dispozici je nám sportovní hala, věnujeme se i plaveckému výcviku.

    Dbáme již i na správné sezení, úchop tužky, učíme děti uvolňovací cviky. Každodenně za dětmi přichází školní psycholožka, která pomáhá dětem dosáhnout rovnováhy ve fungování těla i psychiky. Celé dopoledne dodržujeme ohraničení aktivit, aby si děti postupně navykaly na školní režim. Každý den do programu zařazujeme hodinu, jež je přizpůsobena aktuální situaci ve třídě, individuálním potřebám, nebo je věnována hře, vycházce, návštěvě hřišť, výstav apod. Výuka končí v 11:45. Následně mají děti možnost navštěvovat školní družinu.

     Pokud máte doma předškolní dítě a rádi byste je přihlásili do přípravné třídy v příštím školním roce, doporučuji sledovat webové stránky naší školy: www.zsviteznalitovel.cz, kde budou včas vyvěšeny veškeré informace o přijímacím řízení.

     Na závěr bych ráda Vám, dětem i Vašim blízkým popřála především zdravý, pohodový a klidný nový rok, pozitivní energii, mnoho sil a spoustu důvodů k úsměvu.

Bc. Pavla Macháčková

1631281915862 1642006421875 IMG_20210921_112427 IMG_20210922_084532 IMG_20211012_084321 IMG_20211012_105013 IMG_20211012_112825 IMG_20211103_103609 IMG_20211108_100958 IMG_20211111_111346 IMG_20211124_111152 IMG_20211126_103756 IMG_20211203_084327 IMG_20211206_081757 IMG_20211206_090622 IMG_20211206_095110 IMG_20211207_104650 IMG_20211209_083204 IMG_20211209_084057 IMG_20211209_111141 IMG_20211221_085856 IMG_20211222_085952 IMG_20220104_103812 IMG_20220105_091553
Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy