NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Síla lidskosti

15.11.2018 / 16:09

    Síla lidskosti

     Žáci druhého stupně měli možnost zhlédnout 12. listopadu na Záložně film „Síla lidskosti“. Velmi poutavý a emocionálně silný příběh Nicholase Wintona, který jako mladík v roce 1939, těsně před vypuknutím 2. světové války, pomohl zachránit celkem 669 především židovských dětí před jejich téměř jistou smrtí v koncentračním táboře. Díky převozu z Československa do pěstounských anglických rodin přežily válku, i když jejich další osud musel být velmi těžký. Nikdy se už se svými rodiči neshledaly. Ve filmu vystupují některé „Wintonovy děti“, jejich vyprávění je velmi dojímavé. Tento příběh může i po tolika letech inspirovat mladé lidi k pomoci druhým. V hodinách dějepisu a občanské výchovy jsme potom na dané téma hovořili.

 Například žáci 6.B si v hodině OV vypsali pár myšlenek: „Násilí nikam nevede. Máme si vážit jeden druhého. Hodně jsme se nad sebou zamysleli, co jsme kdy dělali špatně. Užívejme si života, dokud to jde. Važme si rodičů a příbuzných, dokud je neztratíme. Pomáhejme slabším. Važme si svého života. Uvědomme si, co nacisté provedli za peklo. Neubližujme druhým kvůli penězům. Pomáhejme starším osobám. Neodsuzujme lidi podle jejich víry. Važme si toho, co pro nás rodina udělá. Važme si toho, kde žijeme, že žijeme v míru. Chovejme se pěkně k rodičům a s úctou. Stojí bojovat za to, co je správné. Nenechat se ovlivnit špatným člověkem. Stát si za svým názorem a slovem.“

                                                                                                                             Mgr. Halka Verna

_89735881_89735880[1]
Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy