NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Školní kolo dějepisné olympiády

20.01.2022 / 18:39

Školní kolo dějepisné olympiády

V lednu proběhla na naší škole dějepisná olympiáda s tematickým zaměřením „Šlechta v proměnách času“. Celkem devět žáků z osmých tříd, kteří řadí dějepis mezi své nejoblíbenější předměty, se odvážilo poměřit své dějepisné znalosti a schopnosti. Patnáct obtížných úkolů zahrnovalo navíc práci s textem z Kosmovy kroniky, porovnávání historických památek nebo dobových vyobrazení. Nejlepší řešitelkou byla Karolína Šenkýřová z 8.A. O druhé místo se dělí Šarlota Pavlatová a Michal Koutný, oba z 8.A. Třetí místo patří Apolence Ptáčkové z 8.A a Kláře Nevěřilové z 8.B. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Mgr. Halka Verna

20220120_080819 (1)
Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy