NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Výukový program Zelený ostrov na Sluňákově

15.10.2018 / 9:40

Výukový program Zelený ostrov na Sluňákově

Druhý říjnový týden strávila třída 4.A ze ZŠ Vítězná na Sluňákově.

Sluňákov je ekologické centrum, které pořádá pobytové programy s přírodovědnou tématikou. Výukový program Zelený ostrov vtáhl žáky na ostrov Krakatoa, který byl poničen výbuchem sopky a postupně se na něm objevoval nový život. Díky tomuto programu získali žáci aktivním učením spoustu poznatků o rostlinách a živočiších, vyzkoušeli si chemický pokus a radost z vydařeného pokusu neznala mezí. Hledání  živočichů v kompostéru a jejich určování pomocí lupy žáky tak bavilo, že ukončit tuto činnost bylo pro lektorky velmi náročné. Velice zábavnou aktivitou bylo měření žížaly a hledání „žížalích bobků“.                                                                                                                                                                                                               

 Děti po většinu času pracovaly ve skupinách, tím se naučily vzájemně si naslouchat, radit si, povzbuzovat se a pomáhat si.                                                                                                                                

  Děti odjížděly domů unavené, ale spokojené. Pro některé byl tento pobyt první možností spát mimo domov a bez rodičů a těmto dětem patří pochvala za statečnost. Doufám, že budou na tyto společné dny dlouho vzpomínat.                                              

                                                                                                                                                             ZŠ Vítězná, 4.A

 

WP_20181008_013 WP_20181008_027 WP_20181010_009 WP_20181011_019 WP_20181011_032 WP_20181011_071 WP_20181011_075
Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy