Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2022-2023 proběhne 1. a 2. 4. 2022

20.01.2022 / 14:43

 

Zápis dětí do 1. třídy a třídy přípravné

Oznamujeme, že zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022-2023  proběhne  v  pátek 1.  dubna od 14:00 do 18:00  hodin  a v  sobotu 2. dubna od 9:00 do 11:00.

Zapsány budou všechny děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 6 let, a také děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky. Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte.

Pokud budou rodiče pro školní rok 2022-2023  žádat odklad povinné školní docházky, mohou své dítě u zápisu přihlásit do přípravné třídy, která je zřízena na naší škole.

Do přípravné třídy může být na doporučení pedagogické poradny zařazeno také dítě, které do 31. 8. 2022 nedovrší věk 6 let.

děti

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy