NOVÝ WEB ZDE


Zpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvodZpět na úvod

Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2022-2023 proběhne 1. a 2. 4. 2022

20.01.2022 / 14:43

 

Zápis dětí do 1. třídy a třídy přípravné

Oznamujeme, že zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022-2023  proběhne  v  pátek 1.  dubna od 14:00 do 18:00  hodin  a v  sobotu 2. dubna od 9:00 do 11:00.

Zapsány budou všechny děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 6 let, a také děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky. Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte.

Pokud budou rodiče pro školní rok 2022-2023  žádat odklad povinné školní docházky, mohou své dítě u zápisu přihlásit do přípravné třídy, která je zřízena na naší škole.

Do přípravné třídy může být na doporučení pedagogické poradny zařazeno také dítě, které do 31. 8. 2022 nedovrší věk 6 let.

děti

Pokračujte na:
Školní jídelna Sportovní hala Plavecký bazén Školní družina
Škola Online

Pro školy